Arkivplan.no

Bø kommune jan 2019

ORGANETS HOVEDMÅL

Arkivplanen dokumenterer arkivorganiseringen, oppbyggingen av arkivet og regler for hvordan dette skal forvaltes i Bø kommune. Personer som forvalter arkivet skal arbeide etter følgende målsettinger:

  • Arkivet skal være en oppdatert tilgjengelig informasjonsbase for saksbehandling og offentlig innsyn.
  • Arkivet skal være godt registrert og sikkert lagret. Arbeidsrutiner, arkivsystem og informasjonsbærere skal være mål for kvalitetssikring.
  • Arkivet skal på en trygg måte ivareta rettslig og historisk dokumentasjon for ettertiden.

IMAG0373

 

Mannen fra Havet i nordlys

Foto: Øystein Lunde Ingvaldsen

 

Gaukværøy i måneskinn

Foto: Øystein Lunde Ingvaldsen